آیا ملائکه دارای اختیارند؟ در صورت عدم اختیار پس گفتگوی آنها در هنگام خلقت آدم چه معنا دارد؟

پرسش
آیا ملائکه دارای اختیارند؟ در صورت عدم اختیار پس گفتگوی آنها در هنگام خلقت آدم چه معنا دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
ملائکه از حضرت باری تعالی سؤال کردند فرمود که من عالم به آنچه نمی دانید.
7132
مطرح شده توسط: علی