آیا عصمت امری تشکیکی هست؟ عصمت انبیاء همگی یکسان بوده؟ عصمت مرتبه بالای تقواست؟

پرسش
آیا عصمت امری تشکیکی هست؟ عصمت انبیاء همگی یکسان بوده؟ عصمت مرتبه بالای تقواست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
تشکیکی بودن عصمت برای اینجانب ثابت نشده.
مطرح شده توسط: كاربر سيستم