آیا در لغت عرب عمو و پسر عمو هم جزء اهل بیت است؟ و آیا خود شخص جزء اهل بیت است؟ در مورد رسول خدا چگونه است؟

پرسش
آیا در لغت عرب عمو و پسر عمو هم جزء اهل بیت است؟ و آیا خود شخص جزء اهل بیت است؟ در مورد رسول خدا چگونه است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
حضرت رسول من اهل البیت هستند.
8262
مطرح شده توسط: سینا صحرایی