آیا در روایات شیعه و سنی (به خصوص سنی) اهل بیت به آیه تطهیر استناد کرده اند و یا خود را مصداق اهل بیت دانسته اند؟ در صورت امکان روایات را معرفی کنید. در مورد زنان پیامبر چطور؟

پرسش
آیا در روایات شیعه و سنی (به خصوص سنی) اهل بیت به آیه تطهیر استناد کرده اند و یا خود را مصداق اهل بیت دانسته اند؟ در صورت امکان روایات را معرفی کنید. در مورد زنان پیامبر چطور؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی به سند معتبر از جمله امام مجتبی (علیه السلام).
8259
مطرح شده توسط: سینا صحرایی