آیا خواندن دعاها، ختومات واذکار مختلف رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، مانند دعا برای رفع گرفتاری ویا شرور و بلایا و… نیاز به اجازه ی فرد خاصی است یا هر کس می تواند این اذکار را با اعتقاد و اخلاص بخواند و نتیجه بگیرد؟

پرسش
آیا خواندن دعاها، ختومات واذکار مختلف رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، مانند دعا برای رفع گرفتاری ویا شرور و بلایا و… نیاز به اجازه ی فرد خاصی است یا هر کس می تواند این اذکار را با اعتقاد و اخلاص بخواند و نتیجه بگیرد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر در کتابی نوشته شده و در اختیار عموم است اجازه لازم نیست.
7683
مطرح شده توسط: سیدمحمد کشاورز