شگفتى هاى فراوان و برترى

شگفتى هاى فراوان و برترى
علامه حلّى رحمه الله فرمود:
اميرمؤمنان حضرت على عليه السلام، معجزه هاى فراوانى داشتند، تا جايى كه گروهى درباره وى ادّعاى ربوبيت و خدايى كردند و آن حضرت نيز آنان را كشت. هم چنان كه پس از آن حضرت نيز فرقه هاى ديگرى مانند نصيريه و غُلات همين گفته ها را مطرح كردند.
معجزه ها و شگفتى هايى كه حضرت على عليه السلام نشان مى داد، به روشنى دلالت مى كنند كه آن حضرت از ديگران با فضيلت تر و براى پيشوايى مسلمانان و خلافت رسول خدا صلّى الله عليه وآله سزاوارتر بودند. برخى از اين معجزه ها را بزرگان و دانشمندان اهل سنت در كتاب هايشان نقل كرده اند كه علامه حلى رحمه الله نيز برخى از آن ها را براى اثبات امامت حضرت على عليه السلام در كتاب منهاج الكرامه آورده كه از حالات آن حضرت استفاده مى شوند. علاوه بر اين، آن حضرت مستجاب الدعوة بودند و از آينده خبر مى دادند.
هنگامى كه مردم، اين معجزه ها و مانند آن ها را از حضرت على عليه السلام ديدند و اندكى از اين ويژگى ها را در صحابه ديگر نيافتند، گروهى ادّعا كردند كه او خداوند عالم است. آن حضرت نيز يكايك آنان را كشت.
اما پس از آن ها نيز برخى ديگر، همين ادّعا را بازگو كردند كه تا به امروز نيز چنين افرادى هستند. مانند پيروان محمد بن نصير نميرى كه به «نصيريه» شهرت دارند. اينان از معاصران امام هادى عليه السلام بودند. امام هادى عليه السلام نيز آن ها را لعن كرد، هم چنان كه ديگر امامان نيز در برابر غاليان، چنين واكنشى نشان دادند و آنان را كافر شمردند.
به راستى، آيا مى توان با چنين ويژگى هايى، به اميرمؤمنان على عليه السلام اقتدا نكرد و آن بزرگوار را رها كرد و راهى غير از راه مؤمنان را پيمود و با ايشان مخالفت نمود؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *