امام كاظم عليه السلام و راويان فراوان

امام كاظم عليه السلام و راويان فراوان
ابن تيميّه درباره امام كاظم عليه السلام اين گونه ادّعا مى كند:
«روايات چندانى از او نقل نشده است. او از پدرش جعفر عليه السلام روايت نقل كرده است. برادرش على بن جعفر از او روايت نقل كرده است. ترمذى و ابن ماجه نيز روايات او را نقل كرده اند».
در پاسخ به ابن تيميّه بايد گفت:
همين كه او از پدرش امام جعفر صادق عليه السلام روايت نقل كرده باشد، برايش بس است; چراكه به سرچشمه وصل شده است.
در رابطه با روايت گران از ايشان نيز بايد گفت: اين افراد از شدّت فراوانى قابل شمارش نيستند. در ميان بستگان ايشان، برادرش على بن جعفر و فرزندان آن حضرت از ايشان روايت نقل كرده اند.
ابن حجر نيز به همراه برادران و فرزندان آن حضرت، افرادى را نام مى برد كه از ايشان روايت نقل نموده اند.
خزرجى در اين مورد مى گويد: «فرزند امام كاظم عليه السلام، على بن موسى الرضا عليهما السلام، دو برادرش على بن جعفر و محمد بن جعفر و گروهى ديگر از او روايت نقل كرده اند».1
البته عالمان شيعى در كتاب هاى رجالى نام بسيارى از شاگردان امام كاظم عليه السلام و كسانى را آورده اند كه از آن حضرت روايت نقل كرده اند. شمار اين افراد به صدها تن مى رسد. كتاب هاى فقهى و ديگر كتاب هاى روايى شيعه در رابطه با احكام شرعى و معارف و علوم دينى، از رواياتى پر است كه از طريق همين راويان نقل شده اند… .
اما اين مرد (ابن تيميّه) كوشيده از اهميت امام كاظم عليه السلام و شأن ايشان بكاهد و نيز شأن راويانى را كه از ايشان روايت نقل كرده اند، كمرنگ نمايد. به طورى كه حتى ابن تيميّه از فرزند امام كاظم عليه السلام يعنى امام رضا عليه السلام به عنوان كسى كه از ايشان كسب علم و روايت نقل كرده، يادى نمى كند.
از سوى ديگر، بايد بدانيم نقل نشدن روايت هاى ايشان در كتاب هاى حديثى اهل سنت ـ به جز كتاب ترمذى و ابن ماجه ـ از روى نگون بختى و بى توفيقى آنان است. زيرا آنان از اهل بيت و عترت پاك رسول خدا صلى الله عليه وآله روى گردانده اند و طبيعى است كه از چنين توفيقى محروم مى شوند.

1 . خلاصة تهذيب الكمال: 334.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *