فرزدق و دفاع از اهل بيت عليهم السلام

فرزدق و دفاع از اهل بيت عليهم السلام
درباره فرزدق نيز بايد گفت: او ابوفراس همام بن غالب دارمى تميمى بصرى است، كه در سال 19 هجرى قمرى به دنيا آمده است. بزرگان ادبيات عرب او را بر افرادى مانند جرير و اخطل مقدّم دانسته اند.
برخى ديگر گفته اند: اگر شعر فرزدق نبود، يك سوم زبان عربى از دست مى رفت. او در اواخر دوران زندگى خويش به اظهار محبت و مهرورزى به اهل بيت عليهم السلام و دفاع از آنان شهرت يافت. قصيده بسيار جالب و ژرف او درباره امام سجاد عليه السلام از قوى ترين شواهد ايمان او به امامت و ولايت اهل بيت عليهم السلام پس از رسول خدا صلى الله عليه وآله است.
سيد مرتضى مى نويسد: فرزدق در پايان زندگى خويش دست از نسبت ناروا دادن و فسق كشيد و به راه دين بازگشت.
البته او در زمانى كه فاسق بود، باز به طور كامل از دين جدا نشده و هرگز به طور كامل دين را رها نكرده بود. او در بصره در سال 110 هجرى درحالى كه نزديك به يكصد سال عمر كرده بود، درگذشت.1

1 . شرح حال فرزدق را مى توان در اين كتاب ها مطالعه كرد:
أمالى سيد مرتضى: 1 / 62، الأغانى : 21 / 229 ، الدرجات الرفيعة: 541، معجم الأُدباء: 7 / 252، خزانة الأدب: 1 / 202، شذرات الذهب: 1 / 141 و كتاب هاى ديگر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *