راويان از امام باقر عليه السلام

راويان از امام باقر عليه السلام
علامه حلّى رحمه الله فرمود:
ابوحنيفه و ديگران از حضرت امام باقر عليه السلام روايت نقل كرده اند.
ابن حجر عسقلانى در بيان شرح حال امام باقر عليه السلام و نيز به هنگام بيان شرح حال ابوحنيفه، به اين مطلب تصريح كرده است.1
او در بيان شرح حال امام باقر عليه السلام چنين آورده است:
«ابو اسحاق سبيعى، اعرج، زهرى، عمرو بن دينار، ابوجهضم موسى بن سالم، قاسم بن فضل، اوزاعى، ابن جريج، اعمش و… از او روايت نقل كرده اند».2
ابونعيم اصفهانى مى گويد:
«از ميان تابعان، عمروبن دينار، عطاء بن ابى رباح، جابر جعفى و ابان بن تغلب از محمد بن على باقر عليهما السلام روايت نقل كرده اند. از ميان بزرگان و سرآمدان نيز، افرادى هم چون ليث بن ابى سليم، ابن جريج، وحجاج بن ارطاة از او حديث نقل كرده اند.»3
ذهبى در شرح حال امام باقر عليه السلام مى نويسد:
«او امامى دقيق در نقل، هاشمى، علوى، اهل مدينه، يكى از اعلام و سرآمدان است… فرزندش جعفر بن محمد عليهما السلام، عمرو بن دينار، اعمش، اوزاعى، ابن جريج، قرّة بن خالد و افرادى ديگر از او روايت نقل كرده اند».4

1 . تهذيب التهذيب: 10 / 401.
2 . همان: 9 / 312.
3 . حلية الأولياء: 3 / 188.
4 . تذكرة الحفاظ: 1 / 124.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *