امام معصوم

امام معصوم
دوم آن كه ابن تيميّه اعتراف كرده كه امام سجاد عليه السلام از تابعين بزرگ و در علم و دين از سران آنان بوده است. او حتى برخى سخنان بزرگان اهل سنت در تمجيد از امام سجاد عليه السلام را نقل مى كند.
بايد بگوييم: امام على بن حسين عليهما السلام امام معصوم است كه نصّ صريح درباره امامت ايشان وجود دارد. دليل هاى عقلى و نقلى براى اثبات امامت آن حضرت فراوان است كه در جاى خود بحث و تبيين شده اند. اما اين كه ابن تيميّه او را از تابعين مى شمارد، اين طبق اصطلاح اهل سنت است.
ابن تيميّه مى توانست در مدح و عظمت امام سجاد عليه السلام، سخنان ديگرى را نيز نقل كند، اما كينه و لجاجت به او اجازه چنين كارى را نمى دهد. نقل نكردن اين عبارات با هدف كوتاه نويسى و خلاصه گويى نيست; چراكه وى در موارد بسيارى سخنان باطل و دروغى را به طور مبسوط و مفصّل بيان كرده است، حتى او برخى مطالب را چندين بار به تكرار آورده است، يا اين كه در برخى موارد به مطالبى پرداخته كه به موضوع، ارتباطى ندارد.
آرى، هواى نفس به ابن تيميّه اجازه نداده كه حتى مطالب نقل شده در كتاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد و حلية الأولياء ابونعيم اصفهانى را در شرح حال امام سجاد عليه السلام به طور كامل ذكر كند; بلكه او فقط به برخى عبارات اين دو عالم سنى بسنده كرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *