2 . جعل حديث منزلت براى شيخين

2 . جعل حديث منزلت براى شيخين
عدّه اى ديگر در قبال حديث منزلت روش ديگرى را برگزيدند. آنان حديث منزلت ديگرى را هم براى شيخين درست كردند! و از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله چنين نقل نمودند كه فرمود:
أبوبكر و عمر منّي بمنزلة هارون من موسى.
ابوبكر و عمر براى من به منزله هارون براى موسى است]![
اين حديث را خطيب بغدادى به سند خود نقل كرده و پس از او مَنّاوى در كتاب كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق، اين حديث را از خطيب بغدادى نقل مى كند.1
اما از نيك بختى اين است كه ابن جوزى اين حديث ساختگى را آورده است، البتّه نه در كتاب الموضوعات; بلكه در كتاب العلل المتناهيه فى الاحاديث الواهيه. وى پس از نقل آن مى گويد: اين حديث صحيح نيست.2
هم چنين ذهبى در ميزان الاعتدال مى گويد: اين حديث منكر و ناشناخته است.3
وى بار ديگر اين حديث را در همين كتاب آورده و مى گويد: خبرى دروغ است.4
ابن حجر عسقلانى نيز در لسان الميزان، اين حديث را دروغ دانسته و بر ساختگى بودن آن تصريح مى كند.5
بنا بر اين، هيچ راهى براى استناد به اين حديث ساختگى نيست. حديثى كه خود اهل تسنن بر ضعف، يا دروغ بودن و مجعول بودنش تصريح مى كنند و علاوه بر آن اين حديث ساختگى، در هيچ كدام از كتاب هاى صحاح، مسانيد و سنن وجود ندارد.

1 . تاريخ بغداد: 11 / 385، حديث 6258، كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق ـ چاپ شده در حاشيه الجامع الصغير ـ : حرف الف.
2 . العلل المتناهيه: 1 / 199، حديث 312.
3 . ميزان الاعتدال: 5 / 473، حديث 6900.
4 . همان: 5 / 207، حديث 6015.
5 . لسان الميزان: 5 / 9، حديث 5828. در اين منبع فقط نام ابوبكر آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *