پشتيبانى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله

پشتيبانى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله
از موارد درخواست حضرت موسى عليه السلام از خدا درباره هارون، درخواست پشتيبانى وى از موسى عليه السلام بود، آن جا كه به درگاه خدا عرضه داشت:
(اُشْدُدْ بِهِ أَزْري).1
به وسيله او پشت مرا محكم كن.
خداوند نيز دعاى موسى عليه السلام را مستجاب كرد و فرمود:
(سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخيكَ).2
به زودى بازوان تو را به وسيله برادرت محكم مى كنيم.
بنا بر اين، مقام پشتيبانى پيامبر خاتم صلى اللّه عليه وآله مخصوص امير مؤمنان على عليه السلام خواهد بود. گذشته از رواياتى كه در اين خصوص رسيده است.
شكى نيست كه بار ختم رسالت كه بر دوش پيامبر خاتم نهاده شده، از تمام مسئوليت ها بزرگ تر و سنگين تر بوده و به جز پيامبر گرامى اسلام صلى اللّه عليه وآله كسى تحمّل آن بار را ندارد.
همان طور كه در احاديث پيشين گذشت پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله دعا نمود كه امير مؤمنان على عليه السلام در اين مسئوليت خطير پشتيبان او بوده و بازوى تواناى او باشد.
پرواضح است كه پشتيبانى پيامبر خاتم صلى اللّه عليه وآله از پشتيبانى حضرت موسى عليه السلام بسيار متفاوت است و اختلاف بين اين دو مقام به سان اختلاف مقام خاتم المرسلين صلى اللّه عليه وآله با حضرت موسى عليه السلام است.

1 . سوره طه: آيه 31.
2 . سوره قصص: آيه 35.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *