فرمان بردارى بى قيد و شرط

فرمان بردارى بى قيد و شرط
از آثار و پيامدهاى خلافت آن است كه واجب است مردم در تمام كارها بدون هيچ قيد و شرطى از امير مؤمنان على عليه السلام اطاعت كنند و هميشه گوش به فرمان او باشند، و لازمه اطاعتِ مطلق و فرمان بردارى بدون قيد و شرط آن است كه او امامت و ولايت عامه داشته باشد.
ممكن است كسى گمان كند كه وجوب اطاعت از هارون و لزوم پيروى بى چون و چرا از او بدين جهت بود كه هارون پيامبر بود و اين از آثار نبوت اوست، نه به جهت اين كه جانشين موسى بوده است. بنا بر اين وجوب اطاعت مطلق از آثار خلافت نخواهد بود و چون امير مؤمنان على عليه السلام پيامبر نيست نمى توان آن اثر را برايش اثبات كرد.
در پاسخ مى گوييم: اين گمان، توهّم باطل و نادرست است، گرچه برخى از دانشمندان اهل تسنّن آن را در كتاب هاى خود نوشته اند.
توضيح مطلب اين كه اگر وجوب اطاعت بى قيد و شرط از آثار نبوّت باشد، نه از آثار خلافت; بنا بر اين، اطاعت از سه خليفه نخستين نيز واجب نخواهد بود; زيرا آنان پيامبر نبودند. و اطاعت از امير مؤمنان على عليه السلام، همو كه او را خليفه چهارم مى دانند لازم نخواهد بود; چرا كه آن حضرت پيامبر نيست، بلكه فقط جانشين پيامبر است.
بنا بر اين وجوب اطاعت از هارون به جهت جانشينى او از حضرت موسى عليه السلام بوده، نه به خاطر پيامبرى او; از اين رو اطاعت مطلق و بى چون و چرا از حضرت على عليه السلام به حكم حديث منزلت و جانشينى پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله واجب خواهد بود، در نتيجه مناقشه و اشكال مردود و باطل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *