تقويت دلالت آيه با روايات

تقويت دلالت آيه با روايات
گفتنى است كه گروهى از علماى ما، دلالت آيه ياد شده بر مساوى بودن حضرت على عليه السلام با پيامبر صلى الله عليه وآله را با ذكر رواياتى، تقويت مى كنند. در اين جا به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم:
پيامبر خدا صلى الله عليه وآله در پاسخ بريدة بن حصيب كه در حضور ايشان از اميرمومنان على عليه السلام شكايت كرده بود، فرمود:
يا بريدة! لا تبغض عليّاً، فإنّه منّي وأنا منه;
بريده! از على خشمگين مشو; چرا كه او از من و من از او هستم.
پيامبر در همان ماجرا به همه مسلمانان فرمود:
علي منّي وأنا من علي، وهو وليّكم من بعدي;1
على از من و من از على هستم و او بعد از من ولىّ و سرپرست شماست.
در روايت ديگرى اين گونه آمده است:
از پيامبر خدا صلى الله عليه وآله درباره بعضى از صحابه سؤال شد و حضرت پاسخ فرمود. آن گاه شخصى گفت: پس على چه؟!
پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود:
إنّما سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي;2
تو درباره مردم از من پرسيدى، نه درباره خودم.
در سخن ديگرى پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
خلقت أنا وعلي من نور واحد;
من و على از يك نور خلق شده ايم.
حضرتش در سخن ديگرى فرمود:
خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة;3
من و على از يك درخت آفريده شده ايم.
آن حضرت در پاسخ جبرئيل كه در جنگ احد گفت:
يا محمّد! إنّ هذه لهي المواساة;
اى محمد! اين اقدام على، را فداكارى و جانفشانى گويند.
فرمود:
يا جبرئيل! إنّه منّي وأنا منه;
اى جبرئيل، او از من و من از او هستم.
جبرئيل گفت: و من هم از شما هستم.4
ما ـ در آينده إن شاء الله ـ احاديث ديگرى را در اين باره خواهيم آورد.

1 . اين حديث، همان حديث ولايت است كه در جلد پانزدهم كتاب نفحات الأزهار فى خلاصة عقبات الأنوار در مورد سند ودلالت آن به تفصيل سخن گفته ايم.
2 . كفاية الطالب فى مناقب على بن ابى طالب عليهما السلام: 155.
3 . در جلد پنجم كتاب نفحات الأزهار فى خلاصة عقبات الأنوار در مورد سند و دلالت حديث نور و حديث شجره، به تفصيل سخن گفته ايم.
4 . مسند احمد: 4/437، المستدرك على الصحيحين: 3 / 11، تاريخ طبرى: 3 / 17، الكامل فى التاريخ: 2 / 63 و منابع تاريخى و حديثى ديگر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *