پاسخ به شبهه هاى واهى ابن تيميّه

پاسخ به شبهه هاى واهى ابن تيميّه
ابن تيميّه ـ همان طور كه خود اعتراف كرده ـ با شبهه هاى واهى و سخنان بى پايه و سست، سعى در گريز از پايبندى به مفاد آيه مباركه و احاديث معتبر و صحيح نبوى درباره اين آيه دارد. با مراجعه به كتاب هاى علماى شيعه در بيان دلالت هاى اين آيه مباركه ـ در پرتو سنّت و احاديث مورد قبول شيعه و سنّى ـ اشكالات و موارد تعصّب در كلام او به طور كامل آشكار مى گردد.
ما نيز پيش تر پاره اى از احاديث را كه نشان گر وقوع زدودن آلودگى از اهل بيت و پاك و مطهر كردن آن ها، توسط خداوند از طريق اراده تكوينى بود، ذكر كرديم. به گونه اى كه اين اراده هيچ منافاتى با عقيده مذهب اهل بيت در مسأله جبر و اختيار ندارد.
پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله پس از نزول آيه تطهير، مقصود از «اهل بيت» در اين آيه را مشخص كرده است؛ براى آن ها دعا نموده و شكى نيست كه دعاى ايشان مستجاب است.
همان طور كه از ويژگى هاى موجود در خود اين آيه و احاديث وارده در خصوص معناى آن، دانستيم كه اين آيه به خمسه طيبه اختصاص دارد؛ آن سان كه گروهى از بزرگان حديث شناس سنّى مانند طحاوى و ابن حبّان، به تبعيت از همسران پيامبر صلى الله عليه وآله و بزرگان صحابه، به اين مسأله اعتراف كرده اند.
از طرفى، دانستيم كه هرچند آيه يادشده در كنار آيات مربوط به همسران پيامبر صلى الله عليه وآله آمده است، اما براى موضوعى جداگانه نازل شده است. در قرآن موارد فراوانى هستند كه در آن آيه مكى، بين آيات مدنى و بالعكس آمده است.
اين آيه و احاديث گذشته و ديگر احاديثى كه به علّت اختصار از ذكر آن ها خوددارى كرديم، همه بر اين دلالت دارند كه عنوان «اهل بيت» ـ يعنى اهل بيت پيامبر صلى الله عليه وآله ـ شامل همسران پيامبر نمى شود. حتى فراتر از اين، هيچ يك از خويشان، بستگان و خانواده پيامبر را نيز شامل نمى شود مگر به قرينه.
از سوى ديگر، در صحيح مسلم در ذيل حديث ثقلين به نقل از زيد بن ارقم آمده است كه از او پرسيدند: آيا همسران پيامبر صلى الله عليه وآله از اهل بيت ايشان هستند؟
گفت: به خدا سوگند، نه؛ چرا كه زن برهه اى از زمان با مرد است، مرد او را طلاق مى دهد و او نزد پدر و قوم خود بازمى گردد. بنابراين، زن از اهل به شمار نمى رود.
اما روايت نقل شده از زيد كه «اهل بيت كسانى هستند كه بعد از پيامبر صلى الله عليه وآله صدقه به آن ها حرام شده» با روايات متواترى كه پاره اى از آنان گذشت، ناسازگار است.
ولى پرواضح است كه قول يك صحابى توانِ مقاومت در برابر روايات پيامبر خدا صلى الله عليه وآله كه به طور متواتر نقل شده اند را ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *