بررسى و نقد ديدگاه ابن جوزى

بررسى و نقد ديدگاه ابن جوزى
اكنون ديدگاه ابن جوزى را از جهات زير بررسى مى نماييم:
نخست آن كه تنها دليل ابن جوزى براى دروغ بودن حديث ياد شده، اشتمال آن بر برخى اشعار و افعال است، اما اين دليل پذيرفتنى نيست; زيرا فقط بايد به اصل حديث و شأن نزول سوره مباركه دهر، استدلال و استناد نمود.
دوم آن كه اين اشعار و افعال فقط در متن حديث مورد استناد او آمده است و در تمامى متون مختلف اين حديث، وجود ندارد. بنابراين به كار گرفتن آن براى تكذيب حديث مذكور، از پايه باطل است.
سوم آن كه نقلِ تنها يكى از متون و سندهاى يك حديث مشخّص و تشكيك در اصل حديث به دليل مخدوش دانستن يكى از سندهاى آن، در شأن علماى منصف و باتقوا نيست، اما اين روش از ابن جوزى فراوان ديده شده است!
چهارم آن كه دانشمندان محقّق از قبول نظرات ابن جوزى در كتاب الموضوعات سر باز زده اند، آنان بسيارى از نظرات او را مورد نقد قرار داده و به وى نسبت خطا داده اند تا جايى كه گفته اند: در اين باب نبايد به ابن جوزى اطمينان كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *