مكان ها

مكان ها
«ب»
بابل (عراق) …162
بصره …116، 123
بغداد …230
بيت المقدس …253
«ت»
تهران …245
«ح»
حجاز …66، 82، 89، 90، 108، 109، 131، 179
حجر اسماعيل …109
حلوان …213
حمص …159، 206
«خ»
خراسان …80
«د»
دمشق …60، 76، 80، 147، 148، 149، 150
ديلم …205
«س»
سقيفه بنى ساعده …83
«ش»
شام …53، 57، 60، 65، 67، 75، 81، 82، 84، 89، 91،
106، 139، 143، 145، 146، 147، 152، 158،
176، 188، 199، 201، 206، 207، 213، 214،
216، 228، 247، 253، 267
شط فرات …184، 255
«ص»
صفين …74، 83، 165، 196، 231، 255
«ع»
عراق …46، 59، 63، 66، 67، 90، 98، 99، 107، 117،
118، 228، 159، 163، 164، 179، 213، 214،
241، 245، 266
عقبة البطن …177
«غ»
غدير خم …22
«ك»
كربلا، طف …15، 21، 29، 31، 34، 60، 142، 146، 153،
161، 165، 178، 184، 185، 186، 196، 198،
202، 203، 204، 208، 213، 214، 216، 217،
219، 255، 257، 266
كعبه، خانه خدا …109، 110، 111، 113، 207
كوفه …39، 59، 60، 80، 83، 85، 86، 88، 96، 110،
113، 115، 116، 117، 123، 132، 140، 157،
158، 162، 167، 168، 170، 173، 175، 177،
179، 180، 181، 182، 183، 185، 187، 188،
190، 191، 192، 194، 195، 197، 198، 200،
201، 203، 204، 206، 211، 216، 217، 221،
246، 266
«م»
مدينه منوره …64، 69، 71، 72، 89، 95، 96، 101، 102، 105،
117، 126، 130، 131، 160، 167، 219، 229، 246
مكّه مكرمه …101، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111،
113، 119، 128، 129، 132، 134، 135، 159،
161، 163، 167، 174، 194، 228، 229، 237،
242، 246، 266
منا …108
«ن»
نيشابور …58
«ى»
يمن …179

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *