آرايش نكردن زنان / تعطيلى بازارها

آرايش نكردن زنان
هم چنين در منابع كهن اهل سنّت، درباره شهادت امام حسن مجتبى عليه السلام اين گونه روايت شده است:
فلمّا مات أقام نساء بني هاشم عليه النوح شهراً;1
هنگامى كه امام حسن مجتبى عليه السلام به شهادت رسيد، زنان بنى هاشم يك ماه نوحه سرايى كردند.
نكته عجيب اين كه در روايت ديگرى آمده است:
حَدَّت نساءُ بني هاشم عليه سَنةً;2
زنان بنى هاشم تا يك سال حداد نگه داشتند.
واژه «حِداد» به معناى آرايش نكردن است. آنان لباس مشكى مى پوشند، اقامه عزا و نوحه سرايى مى كنند، حتّى آرايش را هم كنار مى گذارند و سر را نيز شانه نمى كنند.

تعطيلى بازارها
تعطيلى بازارها نيز در هنگام عزادارى مرسوم بوده است. در اين زمينه در ذيل تاريخ الطبرى اين گونه آمده است:
مكث الناس يبكون على حسن بن علي عليه السلام سبعاً، ما تقوم الأسواق;3
مردم تا يك هفته بازارها را به جهت عزادارى و گريه بر امام حسن عليه السلام تعطيل كردند.
هم اكنون نيز اعلان عزاى عمومى براى وفات دانشمندى بزرگ، سنّت و شايع است.
البته اين مطالب را براى شيعيان مى گوييم و كارى به نواصب (دشمنان اهل بيت عليهم السلام) نداريم و ما بايد به وظيفه خود عمل كنيم.

1 . ترجمة الامام الحسن عليه السلام من طبقات ابن سعد: 84 ـ 85 ; البداية والنهايه: 8 / 47; تهذيب الكمال: 6 / 252; اسد الغابه: 2 / 15; تاريخ مدينة دمشق: 13 / 283 و منابع ديگر.
2 . تاريخ مدينة دمشق: 13 / 295; البداية والنهايه: 8 / 47 ـ 48; المنتخب من ذيل المذيل: 19.
3 . المنتخب من ذيل المذيل: 19; ترجمة الامام الحسن عليه السلام من طبقات ابن سعد: 90.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *