روايت قاضى عياض

روايت قاضى عياض
قاضى عياض يحصبى (متوفاى سال 544) نيز اين روايت را اين گونه نقل كرده است:
من اين روايت را در حضور قاضى ابو على حسين بن محمّد رحمه اللّه قرائت كردم، او گفت: من اين روايت را از شيخ امام ابوالفضل احمد بن احمد اصفهانى از ابو نعيم احمد بن عبداللّه حافظ از عبداللّه بن محمّد بن جعفر از بنان بن احمد قطّان از عبداللّه بن عمر بن ابان از شعيب بن ابراهيم از سيف بن عمر از ابان بن اسحاق اسدى از صباح بن محمّد از ابو حازم از ابو سعيد خدرى نقل مى كنم كه وى مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«اى مردم! من در ميان شما دو چيز گران بها را به جا مى گذارم: كتاب خدا و سنتم. پس آن را تباه نسازيد، چرا كه مادامى كه آن دو را نگه داريد هرگز ديدگانتان نابينا نخواهد شد، گام هايتان نخواهد لغزيد و دست هايتان كوتاه نخواهد شد»(1).

(1) الالماع في ضبط الرواية وتقييد السماع: 8 و 9.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *