روايت ابن حجر عسقلانى

روايت ابن حجر عسقلانى

ابن حجر عسقلانى در كتاب المطالب العاليه به نقل اين داستان مى پردازد و مى گويد كه على بن الحسين گفت: على بن ابى طالب مى خواست از دختر ابوجهل خواستگارى كند.
عدّه اى گفتند: فكر نمى كنى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله از اين كار ناراحت شود؟
عدّه اى ديگر گفتند: او هم زنى مانند زن هاى ديگر است.
گروه ديگرى گفتند: البتّه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله از اين كار ناراحت خواهد شد، كه على بن ابى طالب دخترِ دشمنِ خدا را بر سر دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله به ازدواج خود درمى آورد.
در مورد اين مطالب به رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله خبر دادند. حضرتش پس از حمد و ثناى خدا فرمود:
«اينك چگونه برخى مى پندارند كه من به خاطر فاطمه ناراحت نمى شوم، در حالى كه فاطمه پاره تن من است. كسى حق ندارد كه دختر دشمنِ خدا را بر سر دختر رسول خدا به ازدواج خود درآورد».
عسقلانى بعد از نقل اين روايت مى گويد: اين حديث مرسل است. اصل حديث ـ كه در صحيح آمده ـ به روايت مِسْوَر است كه او براى على بن الحسين نقل كرده است(1).
آرى، على بن الحسين عليهما السلام آن را براى زُهْرى نقل كرده است(!!!).

(1) مطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه: 4 / 67 شماره 3981.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *