نقد و بررسى دليل چهارم

نقد و بررسى دليل چهارم
يكى ديگر از دليل هاى اهل سنّت بر برترى ابوبكر سخن پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله است كه فرمود: «ابوبكر و عمر آقاى پيرمردان اهل بهشت هستند».
اين حديث را بزّار و طبرانى از ابى سعيد روايت كرده اند، و آن گاه كه هيثمى اين حديث را از آن دو در مجمع الزوائد روايت مى كند، مى گويد: يكى از راويان اين حديث، على بن عابس است كه او در نقل حديث ضعيف است.
هيثمى در مورد ديگر اين حديث را از بزّاز از عبيداللّه بن عمر نقل كرده و درباره يكى از راويان آن به نام عبدالرحمان ملك مى گويد: به قول او عمل نمى شود(1).
ناگفته نماند كه براى اين حديث غير از اين دو سند، سند ديگرى نزد هيثمى وجود ندارد.

(1) مجمع الزوائد: 9 / 53.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *