نقد و بررسى دليل نُهُم

نقد و بررسى دليل نُهُم
نُهمين دليل آن ها سخنان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله درباره ابوبكر است كه فرمود:
«وأين مثل ابى بكر كذّبني الناس وصدّقني وآمن بي و . . . و واسانى بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف».
«كجا همانند ابوبكر پيدا مى شود در زمانى كه مردم مرا تكذيب مى كردند او مرا تصديق كرد و به من ايمان آورد و . . . و با جان و مالش مرا يارى كرد و در ساعت تنهايى و ترس در جبهه جنگ در كنار من مى جنگيد».
سيوطى در كتاب اللاّلى المصنوعه بالأحاديث الموضوعه(1) و حافظ ابن عرّاق نويسنده كتاب تنزيه الشريعه(2) در كتابشان اين حديث را از حديث هاى ساختگى و دروغين شمرده اند.
اين حديث از جهت دلالت هم گوياى اين مطلب است كه ابوبكر از اموالش به رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مى بخشيد و از اموال شخصى خود به پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله مى داد و رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به مال ابوبكر و بخشش او نيازمند بود.
بديهى است كه اين هم از قضاياى دروغين است به گونه اى كه ساختگى بودن آن به حدّى است كه افرادى همانند ابن تيميّه را وادار كرده است كه به دروغ بودن آن تصريح كند(3) و رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نيازى به اموال ابوبكر نداشت.
آرى، جعل كنندگان احاديث اين چنين فضايل و مناقب مى تراشند تا آن جا كه حاضر مى شوند به رسول خدا صلى اللّه عليه وآله اهانت كنند.
بنا بر آن چه بيان شد، دروغ بودن اين حديث از نظر سند و دلالت ثابت شد.

(1) اللآلى المصنوعه في الأحاديث الموضوعه: 1 / 295.
(2) تنزيه الشريعه المرفوعه: 1 / 344.
(3) منهاج السنه: 4 / 289.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *