دليل دهم

دليل دهم
دهمين دليل گفتار على عليه السلام است، آن جا كه فرمود:
«خير الناس بعد النبيّين أبوبكر ثمّ عمر ثمّ اللّه أعلم»(1).
«بعد از پيامبران ابوبكر و پس از او عمر بهترين مردم هستند و پس از آن دو نفر، خدا داناتر است»(!!)(2).
آن چه بيان شد، دلايلى بود كه اهل سنّت بر افضليّت و برترى ابوبكر آورده اند. اين دليل ها در مدارك معتبرى از جمله كتاب هاى فخر رازى، و كتاب هاى الصواعق المحرقه، شرح مواقف، شرح مقاصد آمده است.
البتّه دليل هاى مذكور در بيشتر كتاب هاى علماى اهل سنّت چه در گذشته و چه در عصر حاضر وجود دارد. معتزله نيز در استدلال به اين دلايل، با اشاعره مشاركت دارند، مگر علماى معتزله اى كه در دوران اخير هستند كه آن ها معتقد به افضليّت و برترى ابوبكر نيستند، آنان على عليه السلام را از ديگر صحابه برتر مى دانند ولى مى گويند: مصلحت اقتضا مى كرد كه در امر امامت، ابوبكر بر على مقدّم شود.

(1) كنز العمال: 13 / 8 ، تاريخ مدينة دمشق: 30 / 351.
(2) شايان يادآورى است كه ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع آن ها كه محل تأمّل و دقّت نظر مى باشند، علامت (!!) را نهاده ايم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *