1 . همه صحابى كافرند

1 . همه صحابى كافرند
گروهى به نام «كامليه» و كسانى كه در غلوّ، هم فكر و هم سو با آنان هستند معتقدند كه همه صحابه كافر هستند.1
روشن است كه اين ديدگاه ارزشِ بررسى و نقد ندارد و بحث از گويندگان اين ديدگاه و دليل هاى آن ها و ردّ آن ادله، هيچ سودى ندارد.

1 . اللباب في تهذيب الأنساب: 3 / 78. اين ديدگاه را سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى رحمه اللّه در اجوبة المسائل جار اللّه: 15 نيز آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *