10 ـ كلام نورالدّين هيثمى

10 ـ كلام نورالدّين هيثمى
يكى ديگر از علمايى كه به صراحت حديث اقتدا را باطل دانسته است، حافظ، نورالدين على بن ابى بكر هيثمى (درگذشته سال 807) است.
وى اين حديث را از ابى الدّرداء اين گونه نقل مى كند: ابى الدّرداء مى گويد كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به آن دو; يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، زيرا آن دو ريسمان الهى هستند ]كه به سمت اهل زمين[ كشيده شده اند. هر كه به آن دو تمسّك كند، در واقع به دستگيره محكمى تمسّك كرده است كه گسستن براى آن نيست».
طبرانى اين روايت را نقل كرده است. در سند آن راويانى هستند كه من آن ها را نمى شناسم(1).
اين روايت از ابن مسعود نيز نقل شده است كه پيش تر روايت او ذكر شد.

(1) مجمع الزوائد: 9 / 40، كتاب مناقب، باب آن چه كه در فضائل ابوبكر و عمر و خلفاى ديگر و ديگران وارد شده است، حديث 14356.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *