نگاهى به شرح حال شيخ الاسلام هروى

نگاهى به شرح حال شيخ الاسلام هروى
شيخ الاسلام هروى از فقيهان شافعى و شيخ الاسلام شهر هرات بود. او نوه سعد تفتازانى است.
زركلى او را اين گونه توصيف مى نمايد:
احمد بن يحيى بن محمّد بن سعدالدين مسعود بن عمر تفتازانى هروى، شيخ الاسلام و از فقهاى شافعى است. كنيه او سيف الدين، و به «حفيد سعد» تفتازانى معروف است. مدّت سى سال قاضى شهر هرات بود. هنگامى كه شاه اسماعيل بن حيدر صفوى وارد هرات شد، وى از كسانى بود كه در دار الاماره به استقبال شاه نشسته بود; ولى بدگويان او را نزد شاه به تعصّب متّهم كردند و شاه دستور قتل او را همراه با جمعى از علماى هرات صادر كرد. در حالى كه گناهى نداشت. وى به «شهيد» ملقّب شد. او كتاب هاى بسيارى دارد از جمله مجموعه آثارى كه به الدرّ النضيد في مجموعة الحفيد معروف است. اين مجموعه در علوم شرعى نگاشته شده است…(1).

(1) الاعلام: 1 / 270.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *