نگاهى به شرح حال ابوحاتِم رازى

نگاهى به شرح حال ابوحاتِم رازى
ابوحاتِم رازى (درگذشته سال 277 هـ) از پيشوايان بزرگ و حفّاظى به شمار مى آيد كه دانشمندان اهل سنّت بر وثاقت و جلالت آن ها اتّفاق نظر دارند; بلكه او را از هم رديفان بُخارى و مسلم قرار داده اند.
سَمعانى در مورد ابوحاتِم مى گويد: او پيشواى بزرگ عصر خود بود و در مشكلات حديث به او رجوع مى شد… وى از علماى مشهورى است كه به فضل، حفظ و رحل سفر براى كسبِ دانش و اخذ حديث وصف شده است…(1).
ابن اثير در اين زمينه مى گويد: ابوحاتِم از هم رديفان بُخارى و مسلم است(2).
ذهبى او را اين گونه توصيف مى كند: ابوحاتِم رازى، محمّد بن ادريس بن منذر حنظلى، امام، حافظ بزرگ، و يكى از اعلام و بزرگان دانش است…(3).
ذهبى در جايى ديگر مى گويد: ابوحاتِم رازى، امام، حافظ، ناقدِ حديث و شيخ محدّثين است. او از هم رديفان بُخارى است…(4).
و بالاخره شهرت او تا آن جاست كه شرح حال وى در كتاب هاى متعدّد و معتبر اهل سنّت آمده است(5).

(1) الانساب: 2 / 279.
(2) الكامل فى التاريخ: 7 / 439.
(3) تذكرة الحفّاظ: 2 / 567 .
(4) سير اعلام النبلاء: 13 / 247.
(5) رك: تاريخ بغداد: 2 / 73، تهذيب التهذيب: 9 / 31، البداية والنهاية: 11 / 59، الوافى بالوفيات: 2 / 183 و طبقات الحفّاظ: 255.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *