نگاهى به شرح حال ابن حجر عسقلانى

نگاهى به شرح حال ابن حجر عسقلانى
ابن حجر عسقلانى در نزد اهل سنّت، حافظ على الاطلاق و شيخ الاسلام در تمام دنياست; او در علوم تاريخ، حديث و رجال صاحب نظر و مرجع عالمان است و در تمام علوم بر كتاب هاى او تكيه مى شود.
حافظ جلال الدين سيوطى، ابن حجر عسقلانى را اين گونه توصيف مى كند: او امام و حافظ بود و در عصر خود مقام قاضى القضاتى داشت. تشنگان علم و حديث از سراسر دنيا براى اخذ حديث به نزد او بار سفر مى بستند و رياست حديث شناسى به او رسيد.
در عصر او حافظى جز او نبود. كتاب هاى بسيارى را همچون: شرح بُخارى، تعليق التعليق، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، لسان الميزان، الاصابة فى الصحابه، نكت ابن الصلاح، رجال الاربعة والنخبه و شرح آن و الالقاب و… به رشته تحرير درآورد(1).
آرى، هر كتابى كه به شرح حال عسقلانى پرداخته، وى را اين گونه توصيف كرده است. بنا بر اين نظر او در بين اهل سنّت بسيار مهم و قابل قبول است. شرح بيشتر احوال او را در كتاب هاى معتبر اهل سنّت مى توان يافت(2).

(1) حسن المحاضره: 1 / 310.
(2) ر.ك البدر الطّالع: 1 / 87، الضوء اللاّمع: 2 / 36، شذرات الذّهب: 8 / 270، ذيل رفع الإصر: 89 و ذيل تذكرة الحفّاظ: 380.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *