تأمّلى در سند حديث عبداللّه بن عمر

تأمّلى در سند حديث عبداللّه بن عمر
از سخنان ذهبى، ابن حجر و ديگران معلوم شد كه حديث عبداللّه بن عمر از همه طرق آن باطل است. به همين جهت و براى رعايت اختصار، از آوردن سخنان ديگران در مورد رجال اين اسانيد خوددارى مى كنيم و به همين مقدار بسنده مى نماييم.
جاى شگفتى است كه حافظ ابن عساكر(1) و امثال او كتاب هايشان را با اين احاديث منكر و نظاير آن پر كرده و صفحات آن ها را سياه كرده اند!!

(1) تاريخ دمشق: 32 / 151.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *