1 . امر رسول خدا به متابعت از اهل بيت

1 . امر رسول خدا به متابعت از اهل بيت
از تعابير مختلفى كه در حديث ثقلين به كار رفته است استفاده مى شود كه إتّباع و پيروى از قرآن و عترت، سبب رهايى از ضلالت و گمراهى است. اين عبارات مختلف كه در روايات گوناگون آمده عبارتند از: «إن اتبعتموها»;1 آن گاه كه از آن دو پيروى كنيد، «إن تمسّكتم بهما»;2 اگر به آن دو تمسك جوييد، «إن أخذتم بهما»;3 اگر آن دو را بگيريد و «إن اعتصمتم»;4 اگر به آن دو تمسّك جستيد.
اين چهار واژه مختلف كه از ريشه هاى «تبع»، «مسك»، «أخذ» و «عصم» گرفته شده اند به خوبى بازگو كننده حقيقت عصمتند.

1 . المستدرك على الصحيحين: 3 / 110; كنز العمّال: 1 / 187 / ش 950; الإكمال في أسماء الرجال: 119.
2 . مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام و ما نزل من القرآن في علي عليه السلام: 228.
3 . تفسير الثعلبي: 3 / 163; السنن الكبرى (بيهقى): 10 / 114; كنز العمّال: 1 / 187 / ح 948 با اندكى اختلاف در عبارات.
4 . كنز العمّال: 1 / 187 / ش 951.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *