راويان حديث «صادقين»

راويان حديث «صادقين»
راويانى كه حديث صادقين را روايت كرده اند و يا در كتاب هاى خويش آورده اند بسيارند كه مشهورترين آن ها عبارتند از:
1 . مالك بن انس، امام فرقه مالكيّه (متوفاى 179);
2 . ابويوسف يعقوب بن يوسف فَسَوى (متوفاى 277);
3 . ابوبكر محمّد بن عمر جعابى بغدادى (متوفاى 355);
4 . ابوبكر احمد بن موسى بن مردويه اصفهانى (متوفاى 410);
5 . ابواسحاق ثعلبى (متوفاى 427);
6 . ابونعيم اصفهانى (متوفاى 443);
7 . ابوالقاسم ابن عساكر، صاحب تاريخ مدينة دمشق (متوفاى 573);
8 . ابوحجاج جمال الدين مزّى (متوفاى 742);
9 . جلال الدين سيوطى (متوفاى 911);
10 . قاضى شوكانى (متوفاى 1250);
11 . شهاب الدين آلوسى، صاحب تفسير (متوفاى 1270).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *