حضرت موسى و سيلى زدن به ملك الموت!

حضرت موسى و سيلى زدن به ملك الموت!
ابوهريره در راستاى دروغ پردازى هاى خود، امور ناشايستى را به حضرت موسى عليه السلام نسبت مى دهد. احمد بن حنبل در مسند ابوهريره از قول وى مى نويسد:
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السّلام، فقال له أجب ربّك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها فرجع الملك إلى الله عزّ وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني;1
ابوهريره از رسول خدا صلى الله عليه وآله نقل مى كند كه فرمود: ملك الموت به سوى موسى آمد و به ايشان گفت: دعوت پروردگارت را پاسخ ده. آن گاه موسى ضربه اى به چشم ملك الموت زد كه چشم او آسيب ديد. ملك الموت به سوى خداى عزّ وجلبازگشت و عرضه داشت: تو مرا به سوى بنده اى فرستادى كه مرگ را نمى خواهد و به چشم من آسيب رساند!
اين حديث در شروح صحيح مسلم و صحيح بخارى و برخى ديگر از منابع معتبر اهل تسنّن آمده است و به روشنى نشان دهنده چگونگى اعتقاد آنان درباره عصمت پيامبران الاهى است.2

1 . مسند احمد: 2 / 315.
2 . شرح صحيح مسلم: 15 / 128; فتح الباري: 6 / 315 ـ 316; عمدة القاري: 8 / 148 و 15 / 306; صحيح ابن حبان: 14 / 116; كنز العمّال: 11 / 510 ـ 511 / ش 32384; تفسير الثعلبي: 4 / 45 ـ 46; تاريخ مدينة دمشق: 16 / 178; البداية والنهاية : 1 / 370.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *