بررسى متن احاديث

بررسى متن احاديث:
احاديثى كه در ذيل آيه ياد شده آمده با متن هاى مختلفى وارد شده اند. از جمله آن ها روايتى است كه حافظ مزّى به سند خودش از امام صادق عليه السلام اين گونه نقل مى كند:
مراد از «صادقين» در آيه شريفه، محمّد و على عليهما السلام هستند.1
حاكم حسكانى (درگذشته 470) در كتاب شواهد التنزيل به سند خود و به همان سندى كه ابوالحجّاج مزّى نقل نموده است از امام صادق عليه السلام اين گونه روايت مى كند:
منظور از «صادقين» در آيه، محمّد و على عليهما السلام هستند.2
حسين بن حكم حِبَرى (متوفاى سال 286) ـ كه از بزرگان علم حديث و تفسير به شمار مى رود ـ به سند خود از عبدالله بن عباس نقل مى كند كه مراد از صادقين فقط على بن ابى طالب عليه السلام است.3
ابويوسف يعقوب بن سفيان نيز با سند از عبدالله بن عمر روايت كرده:
ابن عمر قال: (وَكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ); يعنى مع محمّد وأهل بيته;4
ابن عمر گفت: مراد از آيه (وَكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ) همراهى با محمّد و اهل بيت اوست.
همين خبر را حاكم حسكانى به سند خود از طريق يعقوب بن سفيان و از قول عبدالله بن عمر روايت كرده است.5

1 . تهذيب الكمال: 5 / 84 .
2 . شواهد التنزيل: 1 / 341 / ش 350. با تحقيق و بررسىِ تك تك راويان اين سند مى توان گفت همه آن ها مورد وثوق رجال شناسان اهل سنّت هستند.
3 . «عن ابن عباس فى قوله تعالى (اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ)، نزلت في علي بن أبي طالب خاصةً»; تفسير الحِبَري: 275.
4 . مناقب آل أبي طالب: 2 / 288. كتاب تفسير «يعقوب بن سفيان» در دست رس نيست، از اين رو دليل اين حديث را به واسطه كتاب مناقب ابن شهرآشوب نقل كرديم و سند اين حديث نيز صحيح است.
5 . شواهد التنزيل: 1 / 345 / ش 357.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *