بررسی سند نخست ابن عساکر / ابوبکر مزرفی

بررسى سند نخست ابن عساكر
أبوبكر مزرفى
ابن عساكر حديث را از ابوبكر مزرفى روايت مى كند. وى متوفّاى سال 527 هجرى است. ابن جوزى درباره او مى گويد:
سمعت منه الحديث، وكان ثقة، ثبتاً، عالماً، حسن العقيدة;1
از او حديث شنيده ام و او مورد اعتماد، دقيق و عالم بود و عقيده اى نيكو داشت.
ذهبى نيز مى نويسد:
كان ثقة متقناً;2
او مورد اعتماد و متقن بود.

1. المنتظم: 10 / 34 / ش 47.
2. سير أعلام النبلاء: 19 / 632 / ش 372.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *