ابوصالح

ابوصالح
كلبى از ابو صالح روايت مى كند. وى غلامِ امّ هانى خواهر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام و در زمره رجال چهار صحيح از صحاح شش گانه است.1يحيى بن سعيد درباره او مى گويد:
لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أمّ هاني; وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً، ولم يتركه شعبة، ولا زائدة، ولا عبدالله بن عثمان;2
احدى از ياران خويش را نديدم ]احاديث[ ابوصالح غلام ام هانى را ترك كنند. از مردم نيز سخنى در بدى وى نشنيدم. هم چنين شعبه، زائدة و عبدالله بن عثمان ]احاديث[ او را ترك نكرده اند.
ذهبى نيز نام او را در كتاب من تكلّم فيه وهو موثّق آورده است و او را مورد وثوق مى داند.3
بنابراين سند روايت حبرى نيز صحيح و بدون اشكال است.

1. ر.ك: تهذيب الكمال: 4 / 6 / ش 636; تهذيب التهذيب 1 / 364 / ش 770.
2. تهذيب الكمال: 4 / 7.
3. من تكلّم فيه وهو موثّق: 1 / 52 / ش 48.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *