2 . طرح مباحث امامت و بحث تقريب بين مذاهب

2 . طرح مباحث امامت و بحث تقريب بين مذاهب
چنان كه اشاره شد، طرح بحث امامت از سوى عالمان شيعه همواره حساسيت مخالفان را برانگيخته است تا آن جا كه كار به قتل و كشتار انجاميده است. از اين رو امروزه برخى پرداختن به مسأله امامت را موجب بروز تنش و اخلال در امر زندگانى مسالمت آميز بين مسلمين تلقى كرده و معتقدند كه بايد از طرح اين مسأله اختلافى خوددارى گردد!
اما بسيار روشن و مبرهن است كه تحقيق پيرامون مذاهب و ادلّه و آراى آنان، يكى از راه هاى نزديك شدن ديدگاه هاى مذاهب به يكديگر است. بحث و گفتگو پيرامون مسائل اختلافى و البته با رعايت موازين بحث و حفظ اصول و آداب مناظره، راه را براى اتحاد بر سر حقيقت هموار مى سازد.
بديهى است تقريب و يا اتحادى پسنديده و نيكو است كه بر محور حق باشد و صرفاً چنين تقريبى مورد رضاى پروردگار است. از اين رو آموزه هاى دينى و اعتقادى ـ كه برگرفته از تعاليم وحيانى رسول خدا صلى الله عليه وآله و مطابق با حقيقت است ـ بايد محور تقريب قرار گيرد. چنين تقريبى هرگز اتفاق نخواهد افتاد مگر آن كه پيرامون مسائل مورد اختلاف، بحث و دقت نظر صورت گيرد و پس از روشن شدن حقيقت، همگان تسليم آن گردند، در نتيجه كتمان اختلاف و مسكوت گزاردن آن هرگز به تقريب بين مذاهب كمك نخواهد كرد. همه شخصيت هايى كه با خلوص نيّت و در جهت رضاى خداوند سبحان و مصلحت اسلام و مسلمين گام برمى دارند، اذعان دارند كه طرح موارد اختلافى و بحث و گفتگو پيرامون اين مسائل با حفظ آداب مناظره، بسيار مفيد و بلكه لازم و ضرورى است.
البته ميان داعيان و پرچم داران نظريه تقريب بين مذاهب نيز اختلاف در روش و اسلوب كار وجود دارد ـ چنان كه بر مراجعه كننده به مؤلفات مرحوم شرف الدين و مرحوم كاشف الغطاء مخفى نمى باشد ـ اما در اين ميان برخى معتقدند كه اصلاً نبايد از مسائل اختلافى سخن گفت، بلكه بايد آن ها را كنار گذاشت و مشتركات را اخذ كرد. امّا آيا حقيقتاً مسكوت گزاردن اختلافات منجر به همدلى و نزديكى مى گردد؟!
برخى ديگر نيز براين باورند كه راه تقريب بين مذاهب، تجديد نظر و بررسى روايات فريقين است. تمام روايات نبوى، در اصول اعتقادات و احكام شرعى بايد مورد بازخوانى و تجديد نظر قرار گيرد. در مرتبه دوم كتاب هاى تاريخ و سيره نبوى بازنگرى شوند. اين طرح نيز بسيار خوب است، امّا پيش از هر چيز قائلين به اين نظريه با چند سؤال مواجه خواهند شد:
ملاك تعيين افرادى كه صلاحيت تجديد نظر دارند چيست؟ به عبارت ديگر چه اشخاصى صلاحيت بازخوانى كتب حديث، فقه و تاريخ را دارند؟
آيا متصديان تجديد نظر مورد قبول همگان خواهند بود و ردّ و اثبات آنان مورد توافق عمومى قرار خواهد گرفت؟
مسلّم است كه بدون آشكار شدن واقع بر همگان، اقبال عمومى در هيچ مسأله اى ممكن نيست.
در نتيجه بحث و نظر پيرامون مسائل مورد اختلاف جهت روشن شدن حقايق، امرى است كه كسى نمى تواند در اهميت آن ترديد كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *