جمع بندى

جمع بندى
حاصل آن كه در امور مربوط به بحث و مناظره، فراگيرى فنون و اصول مناظره و به كارگيرى قواعد متناسب با مقام ضرورى مى نمايد. هم چنين مناظره نيازمند لوازم و مقدماتى است كه از جمله مهم ترين آن ها آشنايى با منابعى است كه نزد مخالفان حجيت دارد. بدين روى لازم است از منابع حديثى معتبر نزد اهل سنّت شناخت داشته باشيم; تفاسير و مفسّران مورد اعتماد آنان را بشناسيم; با فقهاى اهل سنّت آشنا شويم و به قدر ضرورت از آراء فقهى آنان مطلع باشيم و با كتب تاريخ و رجالى آن ها آشنايى داشته باشيم و ضوابط جرح و تعديل آنان را بدانيم.
البته لازم نيست تك تك اين مطالب را به صورت تفصيلى شناسايى كنيم، بلكه آشنايى در حدى كه منظور را تأمين مى كند، ضرورت دارد. با حصول چنين شناختى، به سادگى قادر خواهيم بود به آن چه نزد آنان حجت است احتجاج كنيم، مناقشات سندى آن ها را با ضوابط جرح و تعديل خودشان پاسخ گوييم، آنان را به پذيرش آراء منسوب به فقها و مفسّرينشان ملزم كنيم. حتّى اگر در جايى ناگزير از مراجعه به كتاب لغت و ادبيات شديم، لازم است به كتب ادبيات و لغتى كه نزد اهل سنّت معتبر است ارجاع دهيم.
سعى ما بر اين است كه در اين كتاب، ضوابط مذكور را به دقت رعايت كنيم. ـ ان شاء الله ـ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *