مصداق اهل بيت كيانند؟

مصداق اهل بيت كيانند؟
به دليل اين كه آيه شريفه تطهير در ميان آياتى است كه مربوط به همسران پيامبر مى باشد، مصداق اهل بيت از خود آيه روشن نيست; اما براساس قاعده مقرّر و مسلّم نزد تمامى علماء، هرگاه در قرآن آيه اى به صورت مطلق آمده باشد و در سنت قيد آن ذكر شود، از اطلاق آيه رفع يد كرده و آيه را تقييد مى زنيم. و نيز اگر موضوعى به طور عام در قرآن آمده باشد و مخصّصى در سنّت آن عام را تخصيص بزند، بايد از عموم آيه دست برداشت و مخصّص را مقدم كنيم. از همين قبيل است موضوعى كه در قرآن مطرح شود، ولى مصداق آن روشن نباشد، در اين صورت بايد با مراجعه به سنت مصداق و شأن نزول آن معيّن گردد. به عبارت ديگر در تبيين مجملات، تقييد مطلقات، تخصيص عمومات و تعيين مصاديق همواره سنّت معتبر، مفسّر كتاب است.
از اين رو طبق اين قاعده، در اين كه مراد از اهل بيت در آيه شريفه چه كسانى هستند بايد به سنّت و رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است مراجعه كنيم.
براساس روايت هاى صحيحى كه در كتاب ها و منابع معتبر اهل سنّت آمده است، مصداق (أَهْل الْبَيْتِ) در آيه مبارك تطهير، حضرت اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين عليهم السلام هستند، و به اعتراف امّ سلمه، عايشه و ديگر صحابه و هم چنين در لغت، زن هاى پيامبر در زمره اهل بيت قرار نمى گيرند كه در آينده به بررسى آن خواهيم پرداخت.
در مقابل برخى از متعصّبين كه سعى دارند حقيقت را پنهان كنند، على رغم اعتراف همسران رسول الله صلى الله عليه وآله، آنان را مصداق اهل بيت معرفى كرده و به اين ترتيب در مخفى كردن حقيقت مى كوشند.
در ادامه با طرح و بررسى روايات صحيح از متون معتبر اهل تسنن به اثبات اين مدّعا مى پردازيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *