چند نكته پيرامون روايت هاى نقل شده از حضرت على عليه السلام

چند نكته پيرامون روايت هاى نقل شده از حضرت على عليه السلام
روشن شد كه روايات متناقضى كه در حرام شدن ازدواج موقّت توسط رسول خدا صلى اللّه عليه وآله از امير مؤمنان على عليه السلام نقل كرده اند همگى داراى يك سند هستند. همه اين روايات را زهرى از پسران محمّد بن حنفيه و او نيز به نقل از پدرش روايت كرده است.
از سوى ديگر حسن بن محمّد از سلمة بن اكوع و جابر بن عبداللّه انصارى نقل كرده كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله نزد ما آمد و به ما اجازه ازدواج موقّت با زنان را داد.
اين روايت دلالت دارد كه اين دو فرزند محمّد حنفيه به جواز ازدواج موقّت باور داشتند; چرا كه معقول نيست فردى از دو تن از صحابه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله حلال بودن ازدواج موقّت را نقل كند، اما خبر نسخ اين حكم را از آنان نقل نكند.
هم چنين معقول نيست كه روايت حلال بودن ازدواج موقّت را نقل كند، اما از نسخ آن توسط رسول خدا صلى اللّه عليه وآله آگاه نشده باشد.
بنابراين، با چشم پوشى از دلالت روايت فوق و از آن چه در شرح حال عبداللّه و حسن، فرزندان محمّد بن حنفيه آورده اند و هم چنين با چشم پوشى از تناقض و تعارض ميان اين روايات نسبت داده شده به حضرت على عليه السلام بايد توجّه داشت كه محور راويان اين احاديث فردى به نام زهرى است. به همين دليل شايسته است با شرح حال زهرى آشنا شويم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *