امان زمينيان

امان زمينيان
از طريق عامه نقل شده كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض;
ستارگان موجب ايمنى آسمانيان و خاندان من موجب ايمنى زمينيان هستند. هر گاه اهل بيت و خاندان من از زمين رخت ببندند، زمين نابود خواهد شد.
اين روايت را بزرگان از پيشوايان اهل سنّت همانند احمد بن حنبل و حاكم نيشابورى نقل كرده اند و در ذيل آن مطالبى بيان كرده اند.1
به راستى اين چه ارتباطى بين وجود اهل بيت عليهم السلام و وجود اهل زمين است كه با رفتن آنان اهل زمين نابود مى شوند. جالب اين كه «اهل الأرض» عام است و شامل مسلمانان و غير مسلمانان مى شود. آيا حيوانات و غير بشر از جنّيان را نيز در بر مى گيرد؟ در اين باره در ادامه اين بحث سخن خواهيم گفت.
در حديث ديگرى آمده است كه حضرتش فرمود:
النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأُمّتي;2
ستارگان موجب ايمنى ساكنان آسمان و اهل بيت من موجب ايمنى اُمّت من هستند.
در حديث ديگر اين گونه آمده كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
النجوم أمان لأهل السماء، فإذا طمست النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون وأهل بيتي أمان لاُمّتي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمّتي ما يوعدون;3
ستارگان موجب ايمنى آسمانيان هستند. هر گاه ستارگان نابود شوند، آن چه به آنان وعده داده شده، فرا خواهد رسيد و من موجب ايمنى اصحابم هستم، مادامى كه در بين آنان هستم. آن گاه كه از بين آنان رحلت كنم، وعده اى كه به آنان داده شده فرا خواهد رسيد و اهل بيت من موجب ايمنى اُمّتم هستند; هر گاه از بين آنان بروند وعده اى كه به آنان داده شد فرا خواهد رسيد.
از اين رو اصل زنده بودن ساكنان كره زمين از نظر معنوى و مادى و از جهت حدوثى و بقايى به بركت اهل بيت عليهم السلام است.

1. ر.ك المستدرك على الصحيحين: 3 / 149، نظم درر السمطين: 234، الجامع الصغير: 2 / 680، كنز العمّال: 12 / 96.
2. الامالى، شيخ طوسى: 259، حديث 470، الجامع الصغير: 2 / 680، حديث 9313.
3. المستدرك على الصحيحين: 3 / 457.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *