مرگ با شناخت آنان شهادت است

مرگ با شناخت آنان شهادت است
حضرت على عليه السلام مى فرمايند:
من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربّه وحقّ رسوله وأهل بيته مات شهيداً، ووقع أجره على اللّه، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النيّة مقام إصلاته لسيفه، فإنّ لكل شيء مدّة وأجلا؛1
هر كس در حالت عادى و بر رختخواب خويش بميرد در حالى كه شناخت كامل شايسته از پروردگار و پيامبر و خاندان او داشته باشد، به يقين شهيد از دنيا رفته است و پاداش و مزد او بر خداوند خواهد بود و هر آن چه نيت خوبى نموده است به جاى عمل او به حساب مى آيد، و همان نيت و انگيزه او، مانند آخته نمودن شمشيرش به حساب مى آيد. پس براى هر چيزى اندازه و مدتى است.
هر چند اين روايت در مورد حضرت مهدى عليه السلام است؛ ولى فقط در خصوص ايشان نيست؛ بلكه اين نتيجه و اثر درباره شناخت واقعى اهل بيت و خاندان پيامبر در هر زمان باشد، وجود دارد.
و از اين روست كه حضرت عليه السلام مى فرمايند:
ناصرنا ومحبّنا ينتظر الرحمة وعدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة؛2
يارى گر و دوست دار ما همواره منتظر مهربانى و رحمت الاهى است و دشمن كينه توز ما همواره منتظر عقوبت و گرفتارى.
در روايتى امام باقر عليه السلام مى فرمايند:
إنّ اللّه عزّوجلّ نصب عليّاً علماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً ومن جهله كان ضالاًّ، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنّة؛3
همانا خداوند متعال على را به عنوان پرچمى بين خود و بندگانش قرار داد، پس هر كه او را بشناسد باايمان است، هر كه او را انكار نمايد كافر است، هر كه او را نشناسد گمراه است، هر كه همراه او چيز ديگرى را قرار دهد، همانا مشرك است و هر كه ولايت او را داشته باشد، همانا داخل بهشت مى شود.
در اين معنا روايات بسيارى از پيامبر گرامى اسلام صلى اللّه عليه وآله وارد شده است كه به روايت جاراللّه زمخشرى بسنده مى نماييم؛ همان كه رازى آن را در تفسيرش اين گونه آورده است:
صاحب كشاف از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله اين گونه نقل كرده است كه حضرت فرمود:
من مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً.
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفوراً له.
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً.
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان.
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بشّره ملك الموت بالجنّة ثمّ منكر ونكير.
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد يزفّ إلى الجنّة كما تزفّ العروس إلى بيت زوجها.
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة.
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل اللّه قبره مزار ملائكة الرحمة.
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات على السنّة والجماعة.
ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة اللّه.
ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً.
ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشمّ رائحة الجنّة؛4
هر كس بر دوستى خاندان محمّد بميرد، شهيد از دنيا رفته است.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوستى خاندان محمّد بميرد، بخشيده شده از دنيا رفته است.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوستى خاندان محمّد بميرد، با توبه كامل از دنيا رفته است.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوستى خاندان محمّد بميرد، باايمان كامل و مؤمن از دنيا رفته است.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوستى خاندان محمّد بميرد، ابتدا فرشته مرگ او را به بهشت نويد مى دهد، سپس دو فرشته سؤال و جواب (منكر و نكير) سراغ او آيند.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوستى خاندان محمّد بميرد، به سوى بهشت مى رود؛ همان گونه كه عروس را با احترام و شادمانى به خانه شوهر مى برند.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر دوستى خاندان محمّد بميرد، خداوند در قبر او دو در به سوى بهشت باز مى نمايد.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر دوستى خاندان محمّد بميرد، خداوند قبرش را زيارتگاه فرشتگان رحمت خود مى نمايد.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر دوستى خاندان محمّد بميرد، بر دين واقعى و سنّت پيامبر از دنيا رفته است.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر كينه خاندان محمّد بميرد، روز قيامت او را مى آورند؛ در حالى كه بين دو چشمش نوشته شده است: اين شخص نااميد از رحمت و عطوفت خداوند.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر كينه خاندان محمّد بميرد، كافر از دنيا رفته است.
بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر كينه خاندان محمّد بميرد، هيچ گاه بوى بهشت به مشام او نمى رسد.
ما نيز مى گوييم:
خداوندا! ما را بر پيروى از محمّد و خاندان محمّد زنده بدار، و بر شناخت و دوستى آنان بميران، و ما را در گروه آنان محشور بدار، و شفاعت آنان را روزى ما قرار بده و به هر آن چه كه آنان را توفيق داده اى، توفيقمان ده، همانا تو شنوا وپذيرا هستى.

1 . همان: 283.
2 . نهج البلاغه: 162.
3 . الكافى: 1 / 437.
4 . تفسير رازى: 27 / 165 ـ 166.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *