رؤياى رسول خدا

رؤياى رسول خدا
هفتمين حديث ساختگى را ابوداوود در سنن خود اين گونه آورده است:
عمرو بن عثمان، از محمد بن حرب، از زبيدى، از ابن شهاب، از عمرو بن ابان بن عثمان روايت مى كند كه جابر بن عبداللّه مى گفت: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
امشب مرد صالحى در خواب به من نشان داده شد كه ابوبكر، پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله را گرفته، عمر به ابوبكر آويخته شده و عثمان نيز به عمر.
جابر مى گويد: هنگامى كه از محضر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله خارج شديم گفتيم: آن مرد صالح، خودِ رسول خدا صلى اللّه عليه وآله است و آويخته شدن آنان به يك ديگر نشان مى دهد كه ابوبكر، عمر و عثمان، پيشوايان رسالتى هستند كه خداوند پيامبرش را براى انجام آن مبعوث كرده است.
ابوداوود پس از نقل اين حديث مى گويد: يونس و شعيب نيز اين حديث را روايت كرده اند؛ ولى نامى از عَمرو نبرده اند.1
حاكم نيشابورى نيز اين حديث را اين گونه آورده است:
ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه صفّار، از احمد بن مهدى بن رستم، از موسى بن هارون بردى، از محمد بن حرب، از زبيدى، از زهرى، از عمرو بن ابان بن عثمان بن عفان نقل مى كند كه جابر بن عبداللّه مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: امشب مرد صالحى را در خواب به من نشان دادند كه ابوبكر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را گرفته، عمر به ابوبكر و عثمان به عمر آويخته شده اند.
جابر مى گويد: هنگامى كه از محضر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله خارج شديم گفتيم: آن مرد صالح، خودِ رسول خدا صلى اللّه عليه وآله است و مقصود از آويخته شدن آنان به يك ديگر اين است كه ابوبكر، عمر و عثمان، پيشوايان رسالتى هستند كه خداوند پيامبرش صلى اللّه عليه وآله را براى انجام آن مبعوث كرده است.
حاكم نيشابورى پس از نقل حديث مى گويد: در پايان اين حديث، سند صحيحى از ابوهريره وجود دارد؛ ولى مسلم و بخارى آن را نقل نكرده اند.2

1 . سنن ابوداوود: 3 / 213 ـ 214، كتاب السنة باب فى الخلفاء، حديث 4636.
2 . المستدرك على الصحيحين: 3 / 75، كتاب معرفة الصحابه، حديث 4439.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *