ديدار در خانه

ديدار در خانه
دومين حديث ساختگى را از مسلم نيشابورى نقل مى كنيم. مسلم در صحيح خود اين گونه نقل مى كند:
عبدالملك بن شعيب بن ليث بن سعد، از پدرش، از پدربزرگش، از عقيل بن خالد، از ابن شهاب، از يحيى بن سعيد بن عاص، از سعيد بن عاص نقل مى كند كه عايشه همسر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و عثمان اين گونه گفتند:
روزى پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله روانداز عايشه را به تن كرده و بر روى بستر خود استراحت مى كرد. در اين هنگام ابوبكر اجازه خواست تا نزد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بيايد.
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در همان حالت به ابوبكر اجازه ورود داد. ابوبكر كارش را با پيامبر در ميان گذاشت و پيامبر حاجت او را روا ساخت و رفت.
آن گاه عمر اجازه ورود خواست. پيامبر صلى اللّه عليه وآله با همان حالت به او اجازه داد. عمر نيز كارش را با پيامبر در ميان گذاشت و پيامبر حاجت او را روا ساخت و رفت.
عثمان مى گويد: آن گاه من از پيامبر اجازه خواستم. پيامبر نشست و به عايشه گفت: لباست را مرتب كن!
من كارم را با رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در ميان گذاشتم و پيامبر حاجت مرا روا ساخت و خارج شدم.
در اين هنگام عايشه گفت: اى رسول خدا! چرا خود را براى ديدار با عثمان آماده كرديد، ولى براى ديدار با ابوبكر و عمر، خود را آماده نكرديد؟!
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: عثمان، مرد باحيايى است و اگر در همان حالت به او اجازه ورود مى دادم، بيم آن مى رفت كه كارش را با من در ميان نگذارد.1

1 . صحيح مسلم: 5 / 18 ـ 19، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل عثمان بن عفّان، حديث 2402.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *