نقد دیدگاه اهل سنّت

نقد دیدگاه اهل سنّت
آرى، اهل سنّت عمده دليل اعتقاد خود را اجماع صحابه مى دانند تا جايى كه صحابه، نصب امام را از مهم ترين واجبات به شمار آورده و به جاى دفن رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به نصب امام پرداختند… .
اگر عمده دليل اهل سنّت، اجماع صحابه باشد، قضيه به راحتى حلّ و فصل مى شود; چرا كه اين دليل از چند صورت، قابل نقد است1يكى از آن دليل ها عبارت است از: عدم تحقّق اجماع صحابه!
آرى، ابوبكر، عمر و عدّه اى ديگر پيكر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را بر روى زمين رها كردند و به سوى سقيفه بنى ساعده شتافتند; جايى كه برخى انصار براى بررسى موضوع خلافت، گرد آمده بودند… اين دسته از انصار پس از انتخاب ابوبكر، به نزد بنى هاشم و ديگر اصحاب ـ كه جنازه پيامبر را رها نكرده بودند ـ آمدند و خواستار بيعت آنان با ابوبكر شدند!
بنابراين، تنها گروهى از صحابه ـ و نه همه آنان ـ نصب امام را از مهم ترين واجبات دانسته و آن را بر دفن پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله ترجيح دادند.
اين در صورتى است كه اجتماع انصار در سقيفه، به منظور بحث و گفت و گو پيرامون خلافت صورت گرفته باشد.
امّا اگر علّت اجتماع آنان را ـ بر طبق برخى ديدگاه ها ـ رايزنى پيرامون برخى مسائل خاص و دستيابى به اتحاد و هم رأيى خويش در رويارويى با مهاجران و… بدانيم، مسأله روشن تر خواهد بود.

1 . اهل سنّت، نصب امام پس از پيامبر صلى اللّه عليه وآله را از مهم ترين واجبات مى دانند تا جايى كه برخى صحابه جنازه پيامبر صلى اللّه عليه وآله را بر روى زمين رها كردند ـ كه خود موجب وهن اسلام و پيامبر بود ـ و به تعيين خليفه و امام پرداختند; اگر ادعاى اهل سنّت درست باشد بايد پرسيد: چرا خود پيامبر صلى اللّه عليه وآله اين مهم ترين واجبات را ترك نمود و ـ آن سان كه آنان مى پندارند ـ اسلام و مسلمانان را در معرض هواهاى نفسانى قرار داد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *