موضوعات کتاب های اصول دین

موضوعات کتاب های اصول دین
موضوعات كتاب هاى اصول دين، در اصل عبارتند از: اثبات آفريدگار و صفات او، مسائل مربوط به عدل، نبوّت، امامت و معاد.
هر چند متكلّمان در كتاب هاى خود درباره اصول دين، شيوه هاى متفاوتى را در پيش گرفته اند، امّا روش متعارف آنان، اين است كه ابتدا برخى مسائل مربوط به «معلوم» را به عنوان مقدّمه، ذكر نموده و آن را به موجود و معدوم، تقسيم مى كنند;
آن گاه موجود را به ممكن و واجب، و ممكن را به جوهر و عرض، تقسيم مى نمايند و احكام و اقسام جوهر و عرض را بيان مى دارند.
متكلّمان در مرحله بعد به اثبات واجب الوجود مى پردازند و آن گاه صفات واجب الوجود همانند قدرت، علم، حيات، اراده، ادراك، تكلّم و… و نيز صفات ممتنع وى را هم چون همانندى با غير، مركّب بودن، مكان داشتن، ظهور امور حادث در وى، محال بودن رؤيت او از سوى غير و… بحث و بررسى مى كنند… .
متكلّمان در ادامه وارد مسائل مربوط به عدل مى شوند و به بررسى مسأله حُسن و قُبح عقلى، جبر و اختيار و… مى پردازند.
آن گاه نوبت به مباحث نبوّت و صفات پيامبر هم چون عصمت و نظير آن مى رسد و آن گاه مسأله امامت را بررسى مى نمايند; اين جاست كه همه مسائل اختلافى پيرامون امامت و امام پس از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مطرح مى شود.
متكلّمان در مرحله بعد، موضوع معاد و مسائل فراوان آن را مورد بحث و بررسى قرار مى دهند… .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *