برخی مسائل اختلافی در علم کلام

برخی مسائل اختلافی در علم کلام
به نظر مى رسد مهم ترين مسائل مورد اختلاف شيعه اثنا عشرى و ديگر فرقه هاى اسلامى در مسائل ذيل باشد:
1 . صفات بارى تعالى و عين ذات بودن يا زائد بر ذات بودن آن ها.
اماميه بر اين باور است كه صفات حق تعالى، عين ذات اوست و زايد بر آن نيست.
2 . جسم پندارى خداوند.
اماميه، جسم بودن خداوند را نفى مى كند و اعتقاد بدان را كفر مى داند، امّا برخى فرقه هاى اسلامى معتقدند كه خداوند، دست و پا دارد، بالا و پايين مى رود و… بايد گفت كه خداوند متعال از چنين صفاتى، كاملاً پاك و منزّه است.
3 . قرآن.
اماميه حادث بودن و ديگران قديم بودن قرآن را خاطر نشان مى سازند. جريانات و حوادثى پيرامون اين مسأله رخ داده است كه مى توان با مراجعه به كتاب هاى سيره و تاريخ، به مطالعه آن پرداخت.
4 . اعمال بندگان.
برخى فرقه ها، به جبر و برخى ديگر به تفويض (اختيار تامّ) معتقد هستند، امّا اماميه به هيچ يك از اين دو مقوله قائل نيست و به امرى بين جبر و تفويض اعتقاد دارند.
5 . مسائل مربوط به عدل.
اماميه بر آن است كه خداوند فعل قبيح را انجام نمى دهد و خواستار اطاعت است، گناهان را نمى پسندد، از افعال خود غرض و حكمتى دارد، جز به اندازه توان، تكليف نمى كند و… .
6 . امامت و خلافت پس از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله.
اماميّه معتقد است كه بر اساس نصّ و سخن آشكار خدا و رسول اكرم صلى اللّه عليه وآله، على بن ابى طالب عليهما السلام خليفه مسلمانان پس از رسول خداست، امّا اهل سنّت، بر مبناى انتخاب مردم، ابوبكر فرزند ابوقحافه را خليفه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مى دانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *