استدلال به حدیث «طیر»

استدلال به حدیث «طیر»
شيعه در استدلال ديگر، به حديث طير اشاره مى كند و مى گويد:
در روايتى آمده است: روزى براى پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله پرنده بريانى را آوردند تا ميل نمايد. در اين حال فرمودند:
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك يأكل معي من هذا الطير;
خدايا! محبوب ترين فرد براى خود و رسولت را بفرست تا همراه من از اين پرنده تناول نمايد.
پس از اندكى حضرت على عليه السلام آمد و همراه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله از آن پرنده ميل كرد.
اكنون به تشويش و اضطراب بزرگان اهل سنّت در مقام پاسخ گويى به اين استدلال شيعه توجه كنيد:
يكى از اهل سنّت، ادعاى دروغ و جعلى بودن اين حديث را مطرح كرده است!1
اما بايد گفت كه تعدادى از پيشوايان بزرگ اهل سنّت، اين حديث را نقل كرده اند. اين حديث از سندهاى فراوان و راويان مورد اعتماد بهره مى برد و علماى جرح و تعديل اهل سنّت، موردِ اعتماد بودنِ آن ها را تأكيد كرده اند.2
عالمان اهل سنّت ـ در ردّ اين حديث صحيح كه به صراحت، برترى امير مؤمنان على عليه السلام را مورد تأكيد قرار مى دهد ـ دست به دامن احتمالات توخالى و دلايل بى ارزش شده و چنين گفته اند:
احتمال دارد دعاى پيامبر صلى اللّه عليه وآله از آن رو بوده كه تنهايى غذا خوردن را دوست نداشته است!
احتمال دارد على عليه السلام، تنها در تناول غذا، محبوب ترين فرد براى خدا و رسول بوده است!
احتمال دارد مقصود پيامبر از «خدايا! محبوب ترين فرد براى خود و رسولت را بفرست…» اين بوده است كه: خدايا! فردى را بفرست كه جزء محبوب ترين انسان ها براى تو و رسولت باشد…!
اين احتمالات ادامه مى يابد و سرانجام احتمال آخر اين گونه مطرح مى گردد:
احتمال دارد ابوبكر و عمر در آن موقع، در مدينه منوّره حضور نداشته اند!!

1 . منهاج السنّة: 7 / 371.
2 . براى مثال ر.ك: سنن ترمذى: 5 / 595، حديث 3721، السّنن الكبرى، نسائى: 5 / 107، حديث 8398، مسند ابى يعلى: 7 / 105، حديث 1297، المعجم الكبير: 1 / 253، حديث 730، المعجم الأوسط: 6 / 418، حديث 6561، المستدرك على الصحيحين: 3 / 142، حديث 132، مجمع الزوائد: 9 / 126.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *