پرسش و پاسخ

شما می گویید که امامانتان مانند حضرت علی وارث قرآنند. ما حدیث داریم که علی وارث قرآن است ولی درباره ی امامان نداریم. حدیث داریم علی علم کتاب دارد از کجا میگویید امامان هم علم کتاب دارند؟ آیه و حدیث داریم که پنج تن از گناه معصومند اما این مورد را به چه شکل به امامان نسبت دادید؟

مشاهده پاسخ »

در آیه ولایت “و هم راکعون” حال است از دوتا جمله “یقیمون الصلاه” و “یوتون الزکاه” یعنی معنای آیه: «پس آنهایی که با خضوع و خشوع نماز و زکات را ادا می کنند یعنی آنهایی که جامع عقائد و اخلاق و اعمال بدنی و روحی هستند اولیاء شما هستند نه شخص معیّن که امام علی باشد» پاسخ این شبه چیست؟

مشاهده پاسخ »