پرسش و پاسخ

یکی از برادران اهل تسنن که گفته بود چرا به همسران پیامبر توهین می کنید و برای نمونه چند قسمت از کتب صحیحین برایش مثال زدم و او در جواب گفت آیا خود دیده ای ؟ حال سوال اینجاست چرا اهل تسنن از این موارد خبرندارند ؟ یا این روایات موجود از کتب اهل تسنن اشتباه و خلاف واقع است؟

مشاهده پاسخ »