طلاق

زوج به زوجه وکالت مطلقه داده است که با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل از موکل سلب شده است. هرگاه موکل(زوج) خود مورد وکالت را انجام و زوجه را به طلاق رجعی مطلقه نماید و بلافاصله بعد از آن به او رجوع نماید آیا وکالت زوجه به قوت خود باقی است؟

مشاهده پاسخ »